Kmitočty

Kmitočty TV kanálů podle soustavy CCIR D/K 1. - 3. TV pásmo

 

pásmo kanál nosný kmitočet
obrazu zvuku
I R 1
R 2
49.75
59.25
56.25
65.75
II R 3
R 4
R 5
77.25
85.25
93.25
83.75
91.75
99.75
III R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
175.25
183.25
191.25
199.25
207.25
215.25
223.25
181.75
189.75
197.75
205,75
213.75
221.75
229.75